Halaman Kategori : Info pesantren

Info Update 1

"Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, dia dijadikan-Nya faqih dalam urusan agama." ( HR.Bukhari & Muslim )

Info Update 2

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." ( HR.At-Tirmidzi )

Info Update 3

"Ikutilah tiap-tiap perbuatan jahat dengan kebaikan; maka kebaikan itu menghapuskan amal kejahatannya." ( HR. Imam Tirmidzi )

Mutiara Islam 1

"Jika Allah menolongmu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu. Jika Allah membiarkanmu (tidak memberi pertolongan ), maka siapakah yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal."[###][QS Ali-Imran : 160]

Mutiara Islam 2

"Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan (juga) kepada kalian, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah."[###][QS. An-Nisa`: 131]

Pembinaan Diri dan Masyarakat Islami

Kubur Nabi Daniel Yang Disembunyikan Agar Mencegah Kesyirikan

Salah satu Nabi yang diutus kepada Bani Israil adalah nabi Daniel.[1] Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy’ariy ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad nabi Daniel ditemukan di baitul mal Hurmuzan

Nasehat Syaikh Ibnu Al Utsaimin Tentang Palestina

Ketika datang Islam yang dibawa oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka jadilah orang yang paling berhak terhadap Palestina adalah kaum Muslimin, bukan bangsa Arab,

Larangan Menjadikan Agama Sebagai Bahan Candaan Dan Lawakan

Terdapat peringatan dalam agama kita yang melarang seseorang membuat suatu lawakan atau candaan dengan menceritakan suatu hal yang isinya dusta atau berbohong, dalam rangka membuat manusia tertawa. Peringatannya cukup keras.


Tampilkan lebih banyak >>